Khảo sát của Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2015 cho thấy, có khoảng 44% số người đã làm thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận quyền dùng đất trong năm 2015 phải đưa đút lót mới làm xong được thủ tục. Con số này tăng gần gấp đôi so với tỷ lệ ước tính 24% năm 2014.
Theo kết quả khảo sát mới nhất của PAPI, có sự gia tăng đột biến ở tỷ lệ người dân trong việc phải chi “lót tay” để làm xong giấy chứng thực quyền sử dụng đất. Xem thêm: chung cư star ad1


Cụ thể, ước tính có khoảng 44% số người đã làm thủ tục hệ trọng đến giấy chứng nhận quyền dùng đất trong năm vừa qua phải đưa hối lộ mới làm xong được thủ tục trong năm 2015, tăng gần gấp đôi so với tỷ lệ ước lượng 24% năm 2014.

trái lại, số người sử dụng dịch vụ y tế bệnh viện tuyến huyện/quận phải đưa “lót tay” cho cán bộ để được chăm chút tốt hơn vẫn ổn định ở tỷ lệ 12% qua hai năm 2014 và 2015.

Về bồi hoàn thu hồi đất, khảo sát chỉ ra phần lớn những người cho biết họ hoặc gia đình họ bị thu hồi đất trong năm vừa qua đã nhận đền bù bằng tiền mặt để tự lo nơi ở mới. Tỷ lệ người dân cho biết gia đình họ không nhận được bồi thường tăng từ gần 24% (năm 2014) lên 27,5% (năm 2015), và tỷ lệ này vẫn còn khá cao.

“Rất có thể phần đất bị thu hồi chỉ chiếm một phần nhỏ trong diện tích đất ở người dân đang sử dụng, và do đó không có bồi thường. Một khả năng khác là do người sở hữu mảnh đất không được bồi thường đó không có giấy chứng thực quyền sử dụng đất, mặc dù hộ gia đình họ có thể ở trên mảnh đất đó qua nhiều đời”, ít lý giải.

Về chừng độ hài lòng với bồi thường đất đai, phần đông những người giải đáp bị thu hồi đất không ưng với việc thực hành chính sách bồi hoàn ở địa phương.

Theo đó, chỉ khoảng 30% số người bị thu hồi đất trong năm qua cho biết họ nhận được bồi hoàn xấp xỉ giá trị thị trường. Trong số những người đáp cho biết người dân trong cùng xã/phường bị thu hồi đất, 48% nói rằng giá đền bù xấp xỉ giá thị trường.

Khảo sát của PAPI 2015 cũng nhận định, các nhóm có đặc điểm nhân khẩu khác nhau chịu sự tác động khác nhau của việc thực hành chính sách đất đai ở địa phương. phần lớn những người cho rằng các vấn đề liên quan đến đất đai đến từ những hộ gia đình bị thu hồi đất trong thời kì vừa qua.

Đáng lưu ý là có sự dị biệt về ý kiến và trải nghiệm của nhóm dân tộc thiểu số và nhóm người Kinh. Những người là đồng bào thiểu số đã bị thu hồi đất trong thời kì qua có khuynh hướng cho rằng đất đai là vấn đề đáng quan ngại nhất. Xem thêm: Ecolife Tây Hồ

Trong khi đó chỉ có 6% (cả 2 nhóm phần nhiều và thiểu số) không bị thu hồi đất cho rằng đất đai là điều đáng quan ngại nhất. Tỷ lệ này trong nhóm người Kinh đã bị thu hồi đất là 8% và trong nhóm người đồng bào thiểu số đã bị thu hồi đất là 13%.
 
© 2013. All Rights Reserved
Top