UBND TP. Hà Nội vừa phê chuẩn Điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô 2-1 thuộc Quy hoạch Phân khu tỉnh thành GN, tỷ lệ 1/5000 tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh.
Theo đó, về quy hoạch tổng mặt bằng dùng đất, theo Quy hoạch phân khu tỉnh thành GN đã được phê duyệt, vùng nghiên cứu điều chỉnh có diện tích khoảng 4,57 ha, gồm chức năng: đất chậu cây xanh tỉnh thành (công viên, vườn hoa) và đất cơ quan, trường đào tạo. Nay, điều chỉnh phần đất cơ quan, trường huấn luyện (khoảng 2,78 ha) sang tính năng đất công cùng thị thành (diện tích đất chậu cây tỉnh thành không thay đổi). các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tuân thủ theo quy hoạch phân khu thành thị GN đã được chuẩn y (với đất công cộng đô thị: tầng cao công trình R 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa là 30%). nhìn thêm: mẫu thiết kế cửa hàng thời trang nhỏVề diện tích kiến trúc phong cảnh, tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; tuân thủ tiêu chuẩn sắp xếp chuyên ngành, quy chuẩn lắp đặt việt nam và những quy định hiện hành đối với các công trình có tác động. lược đồ đơn vị khoảng không kiểu dáng phong cảnh định hướng cho biện pháp đơn vị khoảng trống hình dạng phong cảnh. Kế thừa hình dáng, cảnh quan đô thị, đồng thời đảm bảo thích hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên của khu vực. Trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng, khi bố trí công trình cụ thể, cấu tạo mặt bằng, hình trạng những công trình xây dựng sẽ được xác định cụ thể.

việc điều chỉnh nhằm nghiên cứu cơ cấu trên đầy đủ ô quy hoạch 2-1 thuộc Quy hoạch phân khu thị thành GN; Đảm bảo khớp nối về hình dạng phong cảnh, hạ tầng xã hội, hạ tầng khoa học và đảm bảo những chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp với Quy hoạch phân khu thành phố GN, quy chuẩn xây dựng nước ta và những quy tắc liên quan.

UBND tỉnh thành yêu cầu vấn đề điều chỉnh công năng tiêu dùng đất không thúc đẩy lớn đến định hướng quy hoạch tại khu vực. những nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh được giữ nguyên theo Quy hoạch phân khu thành thị GN tỷ lệ 1/5.000.Được biết, Quy hoạch phân khu đô thị GN có khoảng không đất nghiên cứu khoảng 5.426 ha ở phía Bắc sông Hồng, thuộc 30 xã và thị trấn của 3 huyện Mê Linh, Gia Lâm và Đông Anh. Quy mô dân số đến năm 2030 vào khoảng 136.000 người và sẽ được nâng lên tối đa khoảng 163.000 người đến năm 2050. Có thể bạn quan tâm: thiết kế thi công cửa hàng quần áo

Phân khu có chức năng chính là cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước, thể dục thể thao, hỗ trợ cho những phân khu phụ cận, lắp với mặt nước. cây cảnh sinh thái, công viên chuyên để gắn với tập huấn, chăm sóc năng lượng, công nghệ kỹ thuật, nghiên cứu kỹ thuật và nghỉ dưỡng.
 
© 2013. All Rights Reserved
Top